Biblioteka

 Regulamin biblioteki
Zespołu Szkół w Lipnicy

logo

1. Biblioteka Szkolna służy wszystkim uczniom, nauczycielom oraz pozostałym pracownikom szkoły.

 

 2. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać w godzinach otwarcia biblioteki:

  • wypożyczając je do domu (lektury szkolne, literatura piękna, książki popularnonaukowe, podręczniki)
  • czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma)

 

3. Książki oraz czasopisma z księgozbioru podręcznego mogą zostać wypożyczone wyłącznie nauczycielom oraz uczniom przygotowującym się do konkursów przedmiotowych na czas określony przez bibliotekarza.

 

 4. Książki oraz inne materiały biblioteczne można wypożyczać wyłącznie na swoje nazwisko.

 

5. Jednorazowo można wypożyczyć:

  • uczniowie – 3 książki na okres 30 dni
  • nauczyciele – do uzgodnienia z bibliotekarzem na okres jednego roku szkolnego

 

6. Po upływie terminu zwrotu czytelnik jest zobowiązany oddać książkę lub ją prolongować.

 

7. Bibliotekarz może przedłużyć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

 

8. Czytelnikom, którzy nie oddają książek w terminie, zostanie wstrzymane wypożyczanie do czasu zwrotu zaległych materiałów bibliotecznych. W powtarzających się przypadkach zostanie ograniczona możliwość wypożyczenia książek do jednego woluminu (egzemplarza).

 

9. Czytelnik powinien zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia i braki należy zgłosić bibliotekarzowi. Braki stwierdzone przez bibliotekarza, a nie zgłoszone uprzednio, obciążają czytelnika.

 

 10. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania wypożyczonych zbiorów oraz do pokrycia kosztów   ewentualnej naprawy w razie ich zniszczenia:

  • w zależności od stopnia zniszczenia książki – nie mniej niż 1 PLN
  • w wypadku zgubienia lub zniszczenia foliowej okładki książki – 1 PLN
  • w razie zgubienia lub zniszczenia książki w stopniu uniemożliwiającym jej naprawę – równowartość aktualnej ceny książki zgubionej lub zniszczonej

 

11. Wszystkie wypożyczone książki muszą zostać zwrócone do biblioteki na tydzień przed zakończeniem roku szkolnego.