Grupa Ogniki – rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości (7.11.2018)