• Witamy w Zespole Szkół w Lipnicy

    w skład którego wchodzą Przedszkole oraz Szkoła Podstawowa im. 1000 - lecia Państwa Polskiego
  • Historia szkoły

    W czasach I Rzeczpospolitej jedyną dostępną dla ogółu formą szkolnictwa podstawowego były uczące po łacinie szkoły parafialne. Szkoły te nie miały jednak nigdy charakteru szkół powszechnych. Sytuacja taka trwała aż do drugiej połowy XVIII wieku …